CHANGA CHET

CHANGA CHET, ‘चङ्गा चेट’

Genre: Dark Comedy

Release Date: 2nd November, 2018 (16, Kartik 2075)

Cast:  Ayushman Deshraj Shrestha Joshi, Rabindra Jha, Sandip Chhetri, Arpan Thapa, Priyanka Karki, Paramita Rajyalaxmi Rana, Surakshya Panta etc.

Writer: Pradip Bhardwaj

Music: Rajan Raj Shiwakoti

Director: Dipendra K. Khanal

Producer: Madhav Wagle, Sharmila Pandey

Dop: Niraj Kandel

watch Trailer here:

Loading...
Comments